Όροι

Παρατηρήσεις: Δικαίωμα χρήσης δωματίου μέχρι ώρα 12:00. Γιά χρήση δωματίου μέχρι ώρα 18:00 η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50%. Πέραν της 18:00 καταβάλλεται ολόκληρο το ενοίκιο. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: Αν ο πελάτης ενημερώσει την επιχείρηση για ακύρωση κράτησης 21 ημέρες πριν την άφιξη, επιστρέφεται η προκαταβολή. Αν ο πελάτης ενημερώσει την επιχείρηση για ακύρωση κράτησης […]